Сортиране на отпадъци за рециклиране на боклукa

Енергия на боклука, който се рециклира

В допълнение към всички вече описани мерки, ОАЕ е водеща страна по отношение на индустрията за преработка и извозването на отпадъци. Миналата година там започна строителството на най -големия завод за преработка на отпадъци на планетата. Предприятието ще рециклира електрически отпадъци и ще се превърне в най -големия център за такива отпадъци в региона. Обемите на преработка са планирани на ниво от 40 хиляди тона годишно.

В същото време преди две години ОАЕ започна изграждането на най-голямата електроцентрала на изток, която работи изключително на отпадъци. Енергията се получава чрез изгаряне на боклук по екологична технология.

Страните от Обединените арабски емирства се прочуха в цял свят с изключително бързото си развитие и, както всичко останало, има плюсове и минуси. Поради бързото разрастване на града властите се сблъскаха с проблема с отпадъците и тяхното рециклиране. Още преди 4 години ръководството на Дубай публикува изявление за евентуалното преливане на основното депо в града до 2022 г. В тази връзка властите се занимават сериозно със събирането и преработката на боклука и активно подкрепят жителите и частните компании, които се занимават с решаването на тези въпроси.

Събиране: всичко започва със сортиране

Не само състоянието на градската среда, но и ефективността на по -нататъшното й изхвърляне зависи от метода за събиране на боклука. Смесените отпадъци изискват допълнителни разходи за разделяне и почистване на компонентите, които ще се рециклират. Най-примитивният метод е съхранението отстрани на улицата. Разходите за събиране на отпадъци в този случай може да надхвърлят ползата от рециклирането. При липсата на официални програми за сортиране и транспортиране на отпадъци тази функция поемат неформални групи граждани.

По-организиран начин е индивидуална такса от врата до врата, която обикновено се плаща от жителите. В Мексико Сити всички отпадъци се събират по този начин, а в Копенхаген – някои видове опасни отпадъци. Самите жители може да са отговорни за доставката на боклук до мястото за изхвърляне. Този принцип често се използва за разделно събиране на определени категории отпадъци, които трябва да се изхвърлят в специализирани контейнери или да се предават на станции за рециклиране.

 

You May Also Like